De VVD houdt koers

Nederland is weer op de goede weg. Daar is door alle Nederlanders de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Dat was niet altijd makkelijk, voor niemand, maar door stevig aanpakken hebben we laten zien wat er mogelijk is. U heeft laten zien wat er mogelijk is. De VVD gelooft in de kracht van mensen. Samen hebben we van onze provincie de economische motor van Nederland gemaakt.

Juist nu het weer beter gaat moeten we doorzetten en koers houden. Het begrotingstekort neemt af, bedrijven investeren weer en de export neemt toe. Er is nu rust en stabiliteit nodig om te zorgen dat we die koers aan kunnen houden. Als wij u de ruimte geven, kunt u weer aan het werk.
We vertellen u niet wat goed voor u is, maar zorgen wel voor dat wonen en werken in Zuid Holland fijn blijft. Volgens de VVD is de beste manier om dat te doen het beperken van het aantal regels. Wat dat geeft u de ruimte om zelf weer keuzes te maken. Voor de dingen die voor u belangrijk zijn.

Aanpakken en zorg voor elkaar

Een van uw grootste zorgen in de provincie is veiligheid. In een vrije samenleving is geen plaats voor bedreigingen. Veiligheid heeft altijd onze aandacht nodig, omdat we iedereen een veilig thuis willen kunnen blijven bieden. Vrij en veilig kunnen wonen en werken is het belangrijkste dat we iemand kunnen bieden, en de VVD staat voor die vrijheden.

We hebben veel van u gevraagd de afgelopen jaren. En we hebben gezien dat de crisis ons allemaal geraakt heeft. Maar we zorgen samen dat onze maatschappij weer klaar is voor de toekomst. Snel en sterk ingrijpen heeft bijvoorbeeld voorkomen dat we in 2040 de helft van ons inkomen kwijt zijn aan zorgkosten. We zorgen er voor dat onze zorg tot de beste van de wereld blijft behoren, en voor iedereen betaalbaar is. 

Zuid-Holland: een goed en veilig thuis

Ik ben geboren en getogen in Zuid Holland, midden in het Groene Hart, en ik weet hoe belangrijk een prettige omgeving is voor ondernemende mensen. Het is de taak van provincie en waterschap de zorgen om de veiligheid van die omgeving uit handen te nemen; zo maken we fijn leven vanzelfsprekend. Zo hoeft u dankzij de inzet van provincie en waterschap zich geen zorgen te maken om zaken die wat ons betreft vanzelfsprekend moeten zijn. Zoals droge voeten op zeven meter onder de zeespiegel. Of autowegen die niet wegzakken op drassige veengrond.

Een goed en veilig thuis is uw basis, de rest van uw leven vult u zelf in. Daar zijn wij van overtuigd.


Floor Vermeulen