Raadsbijdrage VVD: "Goede voornemens voor 2015"

Herziening APV Het is weer januari. Dat is traditioneel gezien de maand van de goede voornemens. Daar wil ik het vandaag met u over hebben. Dat is een traditie die al 4.000 jaar oud is. De Babyloniërs deden toen al beloften aan hun goden om bijvoorbeeld geleende spullen terug te brengen of schulden af te betalen. Anno 2015 zijn goede voornemens nog steeds een goede traditie. Onderzoek van ING wijst uit dat dit jaar 78% van de Nederlanders goede voornemens heeft. Daarvan denkt zo’n 81% deze ook vol te houden. Dat lijkt heel wat. In 2014 lukte het slechts een kwart van de Nederlanders ook daadwerkelijk is gelukt. Het gaat zelfs zover dat veel mensen in December 2014 vergeten waren dat ze goede voornemens hadden. Eind 2013 zei namelijk 81% goede voornemens te hebben. Eind 2014 zei nog maar 48% een goed voornemen te hebben gehad aan het begin van het jaar. Veel mensen vergeten hun voornemens dus zelfs.

U vraagt u wellicht af waarom ik dit vertel. Maar ook het college heeft goede voornemens. Die spreekt ze niet per se per jaar af, maar neemt ze op in haar coalitieprogramma. En de APV is een goed moment om de goede voornemens van het college te controleren en zo nodig nog eens aan te herinneren.

Een van de goede voornemens van dit college was het verminderen van de regeldruk. Een voornemen waar wij bijzonder tevreden mee waren. ‘Regel 1: minder regels’ stelden wij als VVD. En gelukkig kunnen we concluderen dat het college dit niet vergeten is. Een greep uit de wijzigingen: 

  1. In de nieuwe APV vervalt de vergunningsplicht voor kleine evenementen,
  2. het wordt gemakkelijker en goedkoper voor verenigingen, kerken en instellingen om iets te organiseren,
  3. horeca hoeft geen vergunning te wijzigen bij nieuwe leidinggevende en
  4. winkeliers kunnen gemakkelijker en goedkoper reclame maken. Minder regels maakt het dus gemakkelijker en goedkoper voor iedereen. Een bijzondere positieve ontwikkeling. Houd dit voornemen vol!

En de kans dat dit lukt is groot. Uit het onderzoek van ING blijkt namelijk dat als de eerste drie maanden succesvol zijn, de kans aanzienlijk toeneemt dat de rest van de periode ook succesvol is.

Dat betekent echter ook dat we even  stil moeten staan bij het volgende. Artikel 2:57 gaat in op het verbod op loslopende honden. Het is nu een jaar geleden dat een grote groep hondenbezitters hier heeft ingesproken over het hondenbeleid. Of eigenlijk het gebrek daaraan. De hele raad heeft toen gesteld dat het belangrijk was dat er in deze periode hondenbeleid zou komen. Het college heeft er zelfs prioriteit aan gegeven. Tot op heden is er echter nog niets van terecht gekomen. De VVD wil daarom het college manen om hier spoed achter te zetten. Het is een jaar geleden en het zou jammer zijn als dat goede voornemen struikelt.

De VVD kan instemmen met de APV en is verheugd dat het college serieus bezig is met het schrappen van regels. Dat is ze in ieder geval niet vergeten. Wel willen we het punt van het hondenbeleid opnieuw op de agenda zetten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het college het vergeten is. Het moet een geruststelling zijn dat veel mensen hun goede voornemens vergeten. Daarom willen wij het college herinneren aan haar eigen goede voornemen en zo zorgen dat het college ook op dit punt bij de 25% hoort die hun goede voornemens wél volhoudt. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.