Raadsbijdrage VVD " De VVD waarschuwt voor rebound-relaties".

Voorzitter, Vandaag wil ik met u hebben over relatietherapie. Kent u het fenomeen: rebound-relatie? Zo nee, ik zal het even voor u uitleggen. Een rebound-relatie is een relatie die je aangaat na een gebroken hart. Het is een relatie die aangaat om een andere, belangrijke relatie te vergeten. Het lijkt even leuk, maar je kunt je er lelijk aan bezeren. Het kan namelijk zo zijn dat je door de tranen niet alles even helder meer ziet. Daar wil de VVD vandaag als relatietherapeut voor waarschuwen.

De VVD begrijpt de amoureuze blik die het college werpt richting de Drechtsteden. Na het afketsen van de verloving in de Alblasserwaard, val je in een eenzaam gat. En alleen achterblijven is geen mogelijkheid  en we moeten op zoek naar een nieuwe huwelijkspartner.

De VVD wil benadrukken dat bij de keuze van onze nieuwe huwelijkspartner één ding centraal moet staan. We maken deze keuze namelijk niet voor onszelf, niet voor onze partij, maar voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. We moeten de organisatie versterken. We moeten onze dienstverlening verbeteren. We moeten onze inwoners, bedrijven en instellingen beter kunnen bedienen. Zij worden opgescheept met onze partner en moeten de uiteindelijke bruidsschat betalen.

Voorzitter,

De VVD is tevreden met het feit dat we een onderzoek gaan doen. We moeten wel eerst goed onderzoeken, alvorens we gaan nadenken over een huwelijksaanzoek. Dat onderzoek moet een objectief beeld geven van de mogelijke huwelijkspartner. 

  1. Van de financiële consequenties. Wat is de bruidsschat?
  2. Van de inhoudelijke consequenties. Welke carrièreperspectieven heeft hij/zij?
  3. Wat moet je achterlaten?

Voor ik verder ga, wil ik de zelfstandigheidsmythe doorprikken. Het idee dat we door toetreding tot de Drechtsteden volledig zelfstandig zouden blijven is onjuist. Ja we houden een eigen bestuur, maar dat heeft nog weinig te zeggen. Ja we houden een eigen gemeenteraad, maar het geld wordt toch grotendeels uitgegeven in de Drechtraad. Zelfstandigheid is heel beperkt en relatief.

Voorzitter,

Wellicht herkent u het. Maar over je partnerkeuze heeft iedereen een mening. Familie, vrienden, kennissen. Dat is ook niet erg, deze mensen houden je scherp en prikken de roze wolk door.

De Hardinxveld-Giessendamse gemeenschap vormt onze familie  en die heeft de nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor de Alblasserwaard.  De voorkeur voor de AV zien we bij inwoners, bedrijven, instellingen en bij de ambtelijke organisatie. Er zijn veel vragen over de consequenties van toetreding. Terechte vragen. Vragen als: blijven de loketten hier in stand? Wat kost de ontvlechting uit de RSD, Avelingengroep. Wat betekent dit voor de medewerkers? Kortom: wat zijn de gevolgen voor Hardinxveld-Giessendam. Voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de ambtelijke organisatie. Vragen  waar een antwoord op moet komen.

Het is niet alleen van belang dat deze vragen, goed onderbouwd, worden beantwoord. Ook is het van belang dat we deze delen met onze inwoners. Wij dienen daarom een amendement in om tijdens en na het onderzoek, net als in aanloop naar vandaag, opnieuw de gesprekken aan te gaan. We willen de antwoorden op de vragen te delen. We moeten het debat er over aan te gaan. We moeten de mening van onze inwoners ophalen. Deze gesprekken moeten plaatsvinden voor dat wij eventueel over gaan tot een huwelijksaanzoek.

Voorzitter,

Ook pleiten wij voor een parallel-onderzoek. Want, ook de Drechtsteden moeten het nog goed keuren. En alle leden die tot de Drechtstedenfamilie behoren. Iedere aanvraag moet negentien keer positief worden beantwoord. Door een parallelonderzoek kunnen we tijdsverlies voorkomen en kunnen we deze partner ook beter vergelijken met andere partners. Dan kunnen we een betere keuze maken voor Hardinxveld-Giessendam.

Voorzitter, ik ga afronden.

De VVD kan in principe instemmen met het onderzoek naar Drechtsteden. Ook het bedrag dat daarvoor wordt gereserveerd. Maar níet met dit onderzoeksvoorstel. Er zullen namelijk nog twee onderdelen moeten worden toegevoegd. In de eerste plaats moet de participatie tijdens het onderzoek en afloop uitgebreider zijn. In de tweede plaats moet er een parallel onderzoek worden gedaan.

Voor de VVD staat namelijk één vraag centraal: Wat is het beste voor onze inwoners? De inwoner moet centraal staan. De manier waarop we dat bereiken is van ondergeschikt belang. Het moet een keuze zijn die draagvlak heeft en aantoonbaar beter is voor Hardinxveld-Giessendam. Er dient daarom goed in kaart te worden gebracht wat de gevolgen zijn van de keuze. Wat betreft de financiën, zowel op korte en lange termijn. Incidenteel en structureel. Wat betreft de maatschappelijke effecten. Wat betreft de effecten voor de organisatie. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Die uitkomsten moeten vergeleken worden én de uitkomsten moeten gedeeld en besproken worden met onze inwoners.

We moeten niet toetreden tot de Drechtsteden als rebound-love,  ons niet mee laten nemen op een roze wolk, maar er moet eerst van een gedegen onderzoek plaatsvinden, met objectieve toetsing en dat antwoord geeft op de vele vragen. En daaruit moet dan blijken wat echt de beste keuze is voor Hardinxveld-Giessendam en zijn inwoners.