Raadsbijdrage VVD "Vaststellen BRTA (Jeugdzorg)"

Het is inmiddels al weer twee maanden geleden dat het WK voorbij is. In die periode vergeleek ik de prestaties van oranje met de stelselwijziging van de jeugdzorg. Hoewel het voetbal inmiddels ver achter ons ligt, is deze wedstrijd nog immer niet gespeeld. Tijdens die vergadering sloot ik af door te stellen dat inmiddels zo’n 75 minuten zijn gespeeld, maar er nog niet gescoord was. En dat is er nog steeds niet. Wel zijn we inmiddels een stuk verder in de wedstrijd en de tijd begint te dringen. Met de presentatie van het BRTA (Beleidsrijk Transitie Arrangement) hebben we een belangrijke stap gezet om de winnende goal te kunnen maken. Dit BRTA is eigenlijk de lange pass van Danny Blind op Arjen Robben die de spits vrij voor het doel brengt. Deze hoeft hem alleen nog maar even binnen te tikken.

Voorzitter, een voorsprong van 1-0 in de 75ste minuut is een mooi uitgangspunt. Iedere voetballer weet dat. Iedere voetballer weet echter ook dat er dan nog een kwartier te spelen is. En in een kwartier kan er veel gebeuren.

Ook met de Jeugdzorg zijn we er nog niet. Door het aannemen met het BRTA door de raden hebben we een mooie uitgangspositie gecreëerd, maar ook hier kan nog veel gebeuren. Eigenlijk begint het nu pas. Het is het begin van de laatste fase in de transitie.

Communicatie

Als je halverwege een wedstrijd binnenvalt, omdat je óf niet wist dat de wedstrijd al begonnen was óf je om andere redenen niet in staat was om het vanaf het begin te volgen, dan wil je in één oogopslag zien hoe ver de wedstrijd gevorderd is en hoeveel het staat. Daarvoor heb je dan links bovenin een mooi balkje met de tijd en de stand.

Dat geldt ook voor onze inwoners als we het hebben over de zorgtaken. Mijn voorganger noemde het in ieder debat: communicatie. Ook in dit dossier is dat een essentieel onderdeel. Zowel raad als inwoners moeten nadrukkelijk door de wethouder worden meegenomen. In dat kader zijn wij als VVD blij dat nu eindelijk wordt overgegaan tot het instellen van de commissie sociaal domein. Alleen, zoals ik bij de Algemene Beschouwingen aangaf, is er buiten deze raad nog veel meer onzekerheid over de consequenties. Wij zijn daarom ook blij met de toezegging van de wethouder bij de ontmoeting om hiermee aan de slag te gaan.

Wisselspelers

Ook wil de VVD nogmaals benadrukken dat doorgaan met de oude opstelling op termijn geen vereiste is. De stelselwijziging kent een belangrijke kentering in het denken rondom jeugdzorg. We schuiven op richting het Deense model waar al in 2007 de keuze voor decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is gemaakt. In het Deense model is na de decentralisatie meer ruimte gekomen voor private zorgaanbieders, die opereren naast de gemeentelijke social workers. Deze nieuwe spelers, wisselspelers noem ik het, krijgen wat de VVD betreft ook meer ruimte in deze regio. Innovatie is van groot belang. Zonder innovatie bereiken we geen verbetering, geen verandering en geen benodigde bezuiniging. Ook op dit punt zijn we blij dat aangegeven is dat er vanaf 2016 meer ruimte komt voor nieuwe spelers.

Teammanager

Een goede technische staf is essentieel om een team goed te laten spelen. Zo is een goed bestuur ook van belang om de organisatie goed aan te sturen. In het voorlopige rapport werden er kanttekeningen geplaatst bij de besturen. Jeugdzorg draait primair om de zorg voor onze jongeren, maar het is ook een taak waar veel geld mee gemoeid is. De VVD gaat wil de wethouder meegeven dat wij verwachten dat de wethouder actief het dagelijks bestuur gaat controleren. We moeten een tweede financieel debacle als met de Dienst Gezondheid en Jeugd voorkomen.

Als we het toch over de Dienst hebben, wanneer komt het definitieve rapport uit en wanneer is bekend wat de consequenties zijn voor onze gemeente?

Voorzitter,

Na het goedkeuren van het BRTA staan we met 1-0 voor. Daarmee scoort deze regio beter dan andere regio’s die we voorbij zien komen in het nieuws. Die voorsprong is van belang voor onze jongeren, maar moet wel worden gecommuniceerd. In het laatste kwartier van deze wedstrijd die duurt tot 1 januari moeten we ervoor zorgen dat we winnen. Dat betekent niet terugzakken op onze eigen helft, maar vooruit blijven voetballen en nog 15 minuten volgas in dit tempo verderspelen. Want tegendoelpunten kunnen we ons niet permitteren en alleen de winst telt.