Raadsbijdrage VVD: "startersleningen"

Tijdens de voorbereiding van dit debat, moest ik terugdenken aan de Koningsdag vorig jaar. Het afgelopen jaar is, denk ik, geen onderwerp zoveel besproken als de startersleningen. De eerste zinnen van het Koningslied schoten door mijn hoofd: “Het debat dat je wist dat zou komen is eindelijk daar”. Lang heb ik dan ook nagedacht over hoe we nu wederom moeten verwoorden waarom de VVD niet de grootste aanhanger is van deze maatregel. Wederom, want dit is inmiddels de vierde, vijfde of zesde keer dat we hierover spreken dit jaar.

Laat ik voorop stellen dat de VVD iedereen die renteloze lening gunt, laat ik voorop stellen dat de VVD iedere starter die woning gunt, maar laat ik duidelijk zijn: De VVD gunt deze gemeente een woonbeleid zónder startersleningen.

Vorig jaar presenteerde  de Tweede Kamer het rapport ‘Kosten Koper’ over de problemen op de Nederlandse huizenmarkt. Veel constateringen hadden te maken met twee centrale problemen.

  1. Een onbalans tussen vraag en aanbod. Gemeenten hebben consequent te weinig gebouwd, terwijl de vraag veel  hoger was.
  2. Mensen kregen te gemakkelijk de financiering rond en konden daardoor te gemakkelijk (te dure) huizen financieren.

Dit had tot effect dat er op macro-niveau een enorme bubbel is ontstaan op de huizenmarkt. Na 2008 sprong deze bubbel uit elkaar, daalden de huizenprijzen en werden veel mensen geconfronteerd met grote waardedalingen. Op dit moment staan nog ongeveer 1 miljoen huizen ‘onder water’. Nog altijd zitten veel mensen opgescheept met grote schulden.

De banken zijn kritischer, voorzichtiger, behoudender bij het verlenen van hypotheken. Terecht, zou je denken. Te gemakkelijke financiering heeft geleid tot een bubbel, mensen kochten huizen ver boven de nominale waarde van het huis.

Maar wat doen gemeenten? In plaats van te zorgen dat het aanbod toeneemt, spelen we voor bank en dragen we er aan bij dat de prijzen van de huizen verder stijgen. Daardoor zadelen we ook starters op met huizen waarvan banken betwijfelen of ze die kunnen financieren. Zeker tegen de achtergrond van de nog altijd broze economische situatie.

Dat is volgens de VVD niet de juiste oplossing voor de verziekte huizenmarkt, dat is louter symptoombestrijding. Een doekje voor het bloeden. Er is een juiste diagnose gesteld, maar een verkeerde behandeling gestart.

Willen we onze huizenmarkt herstellen, moeten we inzetten op de vergroting van het aanbod. Dan werken we toe naar een duurzame oplossing voor de huizenmarkt. Dat betekent werk maken van het ontwikkelen van nieuwe starterswoningen. Daar ligt de vraag, daar liggen de mogelijkheden. Daar moet de wethouder mee aan de slag.

De VVD gunt Hardinxveld-Giessendam een gezonde startersmarkt. Dat betekent dus niet voor bank spelen, maar ons richten op onze rol als gemeente en aan de slag gaan met starterswoningen. Dat is een duurzame oplossing waar onze starters ook op de langere termijn iets aan hebben.