Raadsbijdrage VVD: 24 april 2014

De raadsvergadering op 24 april had 3 debatonderwerpen op de agenda staan: het hondenuitrenveld, het coalitieprogramma en de bestuurlijke heroriëntatie.

De raadsvergadering op 24 april had 3 debatonderwerpen op de agenda staan: het hondenuitrenveld, het coalitieprogramma en de bestuurlijke heroriëntatie.

Hondenuitrenveld

De VVD heeft niet in kunnen stemmen met de door het college voorgedragen opties voor een hondenuitrenveld op het Nassauplein of de groenstrook achter de flat aan de Prs. Margrietstraat. Deze opties komen namelijk niet overeenkomen met de door de raad in 2012 aangenomen motie waarin 3 uitgangspunten waren opgenomen:
- Breed draagvlak onder de inwoners. 
- Maximale kosten van € 10.000 
- Snelle realisatie
De VVD waardeert de pro-actieve houding van hondenbezitters en onderstreept de noodzaak om snel tot een oplossing te komen. Omdat de in 2012 gevraagde snelle realisatie ver te zoeken is, heeft de fractievoorzitter de nieuwe coalitie aangeraden om snel tot actie over te gaan en in samenspel met de hondenbezitters een degelijk hondenbeleid op te stellen.

Coalitieprogramma 
Op het coalitieprogramma is door fractievoorzitter Martin van Rossum instemmend gereageerd: “Wanneer je het beste van verschillende partijen combineert kom je bij het programma van de VVD uit.” Op hoofdlijnen is de VVD tevreden, hopelijk zullen de voorstellen die vanuit het college gaan volgen op dezelfde lijn zitten.

Bestuurlijke heroriëntatie
Ten aanzien van de bestuurlijke heroriëntatie kan de VVD weinig waardering voor het standpunt van de coalitiepartijen opbrengen. Zij wensen het door zes gemeenten aangevraagde advies van de commissie Schutte te negeren. Dit advies houdt een bestuurlijke opschaling in van de gemeente met Giessenlanden en Gorinchem en mogelijk Molenwaard. Van Rossum hield de coalitiepartijen voor hoe serieus de raad zichzelf nog kan nemen als je een adviesrapport bestelt en wanneer de uitslag niet bevalt, je het complete rapport naast je neerlegt.
Martin had het gevoel dat de SGP en T@B een spelletje Twister hebben gespeeld: “Hand op geel, been op groen, ander been op rood. Met één voet in de (westelijke) AV voor de PIOFACH taken en één voet in de Drechtsteden en een uitgestoken hand naar Gorinchem voor het sociaal domein. Het is bestuurlijk turnen voor gevorderden.” 
De VVD pleit voor een breed onderzoek naar de mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking dat voldoet aan de richtlijnen van de provincie en het resultaat af te wegen aan het advies van de commissie Schutte. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de meningen van bedrijven, maatschappelijke organisatie en inwoners. Samen met PvdA, CDA en CU is een motie ingediend voor uitgebreide consultatie van genoemde partijen. Deze motie is door de coalitiepartijen weggestemd.

De volledige reacties van Martin van Rossum zijn hier te downloaden of bij de weblog van april te vinden.