HERTELLING VERKIEZINGSUITSLAG

Zaterdagmorgen 22 maart 2014 heeft er om 11.00 uur een ingelaste raadsvergadering plaatsgevonden. Dit omdat de fractie van de ChristenUnie een voorstel tot hertelling van de stemmen heeft ingediend bij de gemeenteraad. Bij de woensdagavond jongstleden vastgestelde verkiezingsuitslag bleek namelijk dat de laatste restzetel met een verschil van slechts één stem naar de T@B is gegaan ten koste van de CU.

Uit het proces verbaal van het centraal stembureau bleek in eerste instantie een verschil van twee tussen het aantal uitgegeven stembiljetten en het aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens de extra raadsvergadering is hiervoor een verklaring gegeven waaruit bleek dat dit geen verschil in de uitkomst van de telling kan geven. Daardoor geven de proces verbalen van het centraal stembureau en de afzonderlijke stembureaus aan dat er geen onregelmatigheden zijn geweest.

Hoewel de VVD sympathie voelt voor het voorstel van de ChristenUnie is besloten tegen de hertelling te stemmen omdat de proces verbalen geen aanleiding geven tot enig vermoeden van een andere uitslag bij hertelling.

Het voorstel van de ChristenUnie is met steun van de PvdA, SGP en CDA door de raad aangenomen, waardoor maandag 24 maart 2014 een openbare hertelling zal plaatsvinden in Sporthal de Wielewaal, Cornelisweer 2 te Hardinxveld-Giessendam (aanvang 09.00 uur). Die middag zal de burgemeester om 16.00 uur de resultaten van de hertelling bekend maken.

Maandagavond om 19.30 uur wordt de zaterdag jongstleden in afwachting van de hertelling geschorste raadsvergadering hervat in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. Ook dat is uiteraard een openbare bijeenkomst.